Suomalaisen lukutaitoverkoston avausseminaari 5.11.2014

Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto ja Finnish Reading Association ovat jäseninä laajassa EU:n rahoittamassa lukutaitoverkostohankkeessa (ELINET). Sen tavoitteena on kehittää ja jakaa lukutaitoa edistäviä käytänteitä Euroopassa.

5.11. järjestetyssä seminaarissa esiteltiin ELINET-hanketta ja kuultiin Euroopan lukutaitotilanteesta sekä eri toimijoiden lukutaitotyöstä. Osana kansainvälistä toimintaa luodaan oma Suomi-verkosto, jonka tavoitteita ja toimintatapoja kartoitettiin ensimmäisessä tapaamisessa. Läsnä oli n. 50 keskeisten lukutaitotoimijoiden edustajaa.

Seminaarin esitykset löytyvät alla olevasta ohjelmasta kutakin puheenvuoroa klikkaamalla.

OHJELMA

9.30–10.00 Kahvi- ja hedelmätarjoilu
10.00–10.10 Avaus: Yhteiset päämäärät, yhteinen työ / Toiminnanjohtaja Anu Laitila
10.10–10.20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esittäytyminen / Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen
10.20–10.50 Eurooppalainen lukutaitoverkosto ELINET / Yliopistonlehtori, tutkija Sari Sulkunen
10.50–11.35 Main literacy challenges in Europe from British perspective / Emeritus Professor of Education Greg Brooks
11.35–11.50 Monimuotoinen Lukukeskus / Anu Laitila
11.50–13.00 Lounas ja kahvi
13.00–13.25 Laajennetaan lukutaitoa / Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto
13.25–13.40 Den finlandssvenska läsambassadören presenterar sig Modersmålsläraren / barn-boksförfattaren Katarina von Numers-Ekman 13.40–13.55 Aina tarvitaan tarina / Kustantaja Saara Tiuraniemi
13.55–14.10 FinRA ja 2020 / Speciallärare, Fil.dr Ann-Sofie Selin
14.10–14.40 Matkalla monilukutaitoon / Opetusneuvokset Leena Nissilä, Minna Harmanen ja Pirjo Immonen-Oikkonen
14.40–15.15 Seuraavat vaiheet – loppukeskustelu / Sari Sulkunen ja Anu Laitila

Seminaarin järjestämistä tukee ELINET

Lukukeskuksen lausunto sivistys- ja tiedejaostolle

Alla 19.10.2014 lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Eduskunta on kuullut Lukukeskusta asiantuntijana lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämisestä. Lausunto koskee suomalaisten lukutaidon kehi...

WSOY ja Lukukeskus lahjoittavat kirjapaketteja lapsille ja nuorille

90 kirjapaketin lahjoitus koulukirjastoille tehdään Kirsi Kunnaksen 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Rakastettu lasten- ja aikuisten kirjailija Kirsi Kunnas täyttää 90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi WSOY lahjoittaa 90 koul...