Tiedote: Lukutaito ei siirry itsestään sähköiseen formaattiin

Vasta valmistunut tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Neljäsluokkalaisten parissa toteutettu tutkimus vertaili lasten lukemista kirjan ja tabletilla luetun sähköisen kirjan välillä.

Uutisia: Suomi100 Suuri lukuseikkailu innostaa lapset lukemaan

Lukukeskus ja Lastenkirjainstituutti kutsuvat koko Suomen suureen lukuseikkailuun juhlavuonna 2017. Suurta lukuseikkailua tukevat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden ja se on valtioneuvoston Suomi100 -hankkeen laajan y...

Ammattiin opiskelevat tarvitsevat sujuvaa lukutaitoa – Lukukeskus järjestää UPM:n tuella 100 lukutaitotyöpajaa teknisten alojen opiskelijoille

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä ja varsinkin poikien lukutaidolla on ratkaiseva rooli miesvaltaisen teknologia-alan tulevaisuudelle. UPM ja Lukukeskus innostavat yhteishankkeellaan tuhansia ammattik...

Suomen uusi lukutaito tutkii lasten sähköistä lukemista

Suomen uusi lukutaito on OKM:n rahoittama pilottihanke, jossa testataan miten sähköinen lukeminen vaikuttaa 4-luokkalaisten lukuintoon. Hankkeessa selvitetään muun muassa lisääntyykö tabletteja käyttävien oppilaiden luku...

Lukufiilis kutsuu nuoria kirjoittajia

Lukufiilis on lukio- ja yläasteikäisten oma kirjallisuuslehti. Uudessa verkkolehdessä julkaistaan tuttuun tapaan kirja-arvosteluja, kirjailijahaastatteluja, kilpailuja ja kirjoitusvinkkejä.