Verksamhetsledarens hälsningar: Året som gått

Läscentrum inledde år 2017 med höga förväntningar. Två stora projekt inleddes: Finland 100 med Det stora läsäventyret och Ordets makt. Dessutom befann sig Läs för barnet som inletts ett par år tidigare vid ett vägskäl, projektet skulle antingen avslutas eller lyftas upp till en ny nivå. Vi beslöt oss för det senare. Det betydde att att vi hade många möjligheter, men också ett stort ansvar och mycket arbete framför oss. Läs mer


Projektet Läs för barnet vill uppmuntra till ett tidigt stöd för läskunnighet

Trots att det läses böcker rätt flitigt i hemmen i Finland, är det med tanke på barns språkliga utveckling och framtida läskunnighet viktigt att regelbundet läsa högt och stöda läskunnigheten på olika sätt. Förutom att läsa böcker, kan man stöda språket med rim, ramsor, lekar, spel och berättelser. Läs mer


Verksamhetsledarens hälsningar från EURead-mötet i Bryssel

Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís hade tre fullspäckade dagar i sällskap med sina europeiska kolleger i Bryssel, där de gick igenom hur man arbetar för läsning. I andra länder är man full av beundran inför Finlands goda Pisa-resultat, men det finns mycket vi har att hämta från de andra europeiska länderna. Många länder kan tjäna som förebilder för Finland när det gäller stöd för invandrarfamiljers läskunnighet och att förse dem med litteratur. Läs mer


10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Läs mer


Tre nya medlemmar i Läscentrums styrelse

Från och med den 23.3 finns det tre nya medlemmar i styrelsen, Annu Griñan (Kansanvalistusseura), Juha-Pekka Koskinen (Suomen Kirjailijaliitto) samt Leena Paasio-Leimola (Modersmålslärarförbundet). Läs mer


Digital läskunnighet uppstår inte av sig själv

En nyligen publicerad undersökning visar att man bör öva sig läsa digitalt. Det är inte en färdighet som uppstår av sig själv. Att man är läskunnig betyder inte att man är bra på att läsa e-böcker. En undersökning som gjorts bland fjärdeklassister jämförde hur barn läste tryckta böcker och e-böcker på pekplatta. Läs mer


Elever i yrkesskolor behöver läskunnighet

Man behöver ha en flytande läskunnighet oberoende av vilket yrke man har. Unga mäns läskunnighet har avgörande betydelse för de mansdominerade tekniska branschernas framtid. Med ett tvåspråkigt samarbetsprojekt, Ordets makt, inspirerar UPM och Läscentrum tusentals yrkesskolelever att läsa. I samband med projektet utvecklar vi modeller för hur man i framtiden kan inspirera eleverna att utveckla sin läskunnighet och läsförståelse. Läscentrum vill väcka diskussion och öka medvetenheten om yrkesskolevernas läskunnighet och hur man kan arbeta med den. Läs mer


Författaren Salla Simukka ordförande för Läscentrums styrelse

Författaren Salla Simukka har valts till ny ordförande för Läscentrums styrelse. Simukka är en ungdomsboksförfattare och kritiker från Tammerfors, som fått många priser och utmärkelser. Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret firar barn- och ungdomslitteraturen

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Målgruppen för projektet är alla barn och unga mellan 0 och 16 år med familjer, samt de som i sitt arbete kommer i kontakt med dem. Läs mer


Den europeiska deklarationen om läsrättigheter

Det europeiska nätverket för läskompetens ELINET offentliggjorde en deklaration om läsrättigheter på en konferens i Amsterdam Läs mer