Andra källor om läskompetens

Resultaten från Undervisningsministeriets  PISA 2012 -undersökning

Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia

 

Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland, Pisa 2012:

http://www.kulturfonden.fi/data/files/publikationer/PISA%202012.pdf