Årsberättelse 2015

Läscentrums verksamhet har fått större betydelse i och med att läsvanorna förändras i allt snabbare takt. Läscentrum är en viktig länk mellan den offentliga och den privata sektorn, när det kommer till läsfrämjande verksamhet. Föreningen är en central aktör och sakkunnigorganisation både nationellt och internationellt. Under år 2015 var verksamhetens centrala mål att utveckla författarbesöken och att förbättra författarnas sysselsättningsmöjligheter.

2015 var Bokens år. Läscentrum har både fortsatt arbeta med tidigare samarbetspartner och inlett nya projekt, till exempel med Barnboksinstitutet, Sanasto, Finlands flyktinghjälp och Näsdagen. Läscentrum har deltagit i Elinet – det europeiska samarbetsnätverket för läskunnighet.