Boken som förändrade mitt liv

Vilken bok har lämnat outplånliga spår hos läsaren? Efter vilken läsupplevelse är ingenting i tillvaron sig längre likt?

Lukukeskus – Läscentrum och WSOY publicerar finländska läsares,  författares och samhällsaktörers personliga berättelser om böcker som  påverkat dem på ett avgörande sätt.

Boken omfattar nästan 60 texter om viktiga böcker. “Kirja joka muutti  elämäni” är en hyllning till läsupplevelsernas mångfald och stora  betydelse som vägvisare.

För en läsare har en konstnärsbiografi erbjudit själsfrändskap, för en  annan har en romanklassiker gett tips om resmål, för en tredje har ett  naturvetenskapligt verk avgjort yrkesvalet.

Lukukeskus-Läscentrum samlade in berättelser om avgörande  läsupplevelser sommaren 2012. Kirja joka muutti elämäni publicerdes på  Kaleveladagen den 28.2.2013.

Idén kommer från den första litteraturhuvudstaden Edinburgh. Scottish  Book Trust förverkligade projektet The book that changed my life åren  2009-2010.