Fakta om läsning

10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls. Läs mer


10 globala fakta om läskompetensen ute i världen

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen riktar sig till alla som är intresserade av hur läget är på olika håll i världen. Man kan använda paketet i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Läs mer


10 fakta om läsning

Läscentrum har samlat in 10 fakta om läsning från olika forskningskällor och utredningar om finländarnas läsvanor och –kompetens. 10+1 fakta om läsning 2015 Läs mer


Elinet

ELINET (European Literacy Policy Network) är ett samarbetsorgan som arbetar tillsammans med olika läs- och skrivfrämjande instanser i Europa. ELINETs målsättning är att utveckla det politiska arbetet till förmån för läskompetensen i sina medlemsländer för att minska andelen barn, unga och vuxna med otillräcklig läsförmåga. Läs mer


Läslust

Läslust -handboken är riktad till skolorna och förskoleunder visningen, biblioteken och kommunerna: lärarna, rektorerna, bibliotekspersonalen och -direktörerna samt under visnings-, bildnings- och kulturdirektörerna. Läs mer


Andra källor om läskompetens

Resultaten från Undervisningsministeriets  PISA 2012 -undersökning Läs mer


William G. Brozos teser om läskompetens

Den amerikanska forskaren William G. Brozo påpekar att läsningen är beroende av den ungas eget intresse och läsmotivation. Effekten återspeglar sig i människans liv heltäckande och på lång sikt. Läs mer


Creative reading in Europe

Läscentrums tidigare verksamhetsledare Anu Laitilas utredning om läsfrämjande verksamhet ute i Europa Creative reading in Europe – Finland and European models of literature and reading promotion (pdf, 499 kt) Läs mer