Läscentrum

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.

Aktuellt

10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat,... Läs mer

Tre nya medlemmar i Läscentrums styrelse

Från och med den 23.3 finns det tre nya medlemmar i styrelsen, Annu Griñan (Kansanvalistusseura), Juha-Pekka Koskinen (Suomen Kirjailijaliitto) samt Leena Paasio-Leimola (Modersmålslärarförbundet). Läs mer

Digital läskunnighet uppstår inte av sig själv

En nyligen publicerad undersökning visar att man bör öva sig läsa digitalt. Det är inte en färdighet som uppstår av sig själv. Att man är läskunnig betyder inte att man är bra på att läsa e-böcker. En undersökning som gjorts... Läs mer

Elever i yrkesskolor behöver läskunnighet

Man behöver ha en flytande läskunnighet oberoende av vilket yrke man har. Unga mäns läskunnighet har avgörande betydelse för de mansdominerade tekniska branschernas framtid. Med ett tvåspråkigt samarbetsprojekt, Ordets... Läs mer

Verksamhet

Ordets makt

God läskunnighet behövs i all yrken, och speciellt pojkars läskunnighet har en avgörande betydelse för den mansdominerade teknologiska branschens framtid. UPM:s och Läscentrums samarbetsprojekt inspirerar tusentals... Läs mer

Läs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets... Läs mer

Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora...

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens... Läs mer

Finlands nya läskunnighet undersöker barns...

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större... Läs mer

Författarbesök

Till författare

Till dig som är proffs på det litterära fältet, men inte finns med i Läscentrums bokningstjänst: Läs mer

Så här bokar du en författare

I Läscentrums bokningstjänst finns skönlitterära författare, fackboksförfattare, dramatiker och manusförfattare, översättare, illustratörer och serietecknare som du kan boka för ett uppträdande. Du kan bläddra bland... Läs mer

Författarbesök sammanför författaren med...

Läscentrum förmedlar författarbesök till skolor, bibliotek, kulturevenemang, fester och andra privattillställningar. Vi förmedlar mer än 1000 författarbesök per år. Läs mer

Virtuella författaruppträdanden

Lukukeskus-Läscentrum har börjat med en ny, virtuell service. Tanken bakom projektet är att öka den regionala rättvisan. Vid ett virtuellt författarbesök kan författaren uppträda från sitt arbetsrum eller hemifrån. De virtuella... Läs mer

Fakta om läsning

10 fakta om läsning 2017

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat,... Läs mer

10 fakta om läsning

Läscentrum har samlat in 10 fakta om läsning från olika forskningskällor och utredningar om finländarnas läsvanor och –kompetens. 10+1 fakta om... Läs mer

10 globala fakta om läskompetensen ute i världen

Läscentrums faktapaket om läskompetenssituationen riktar sig till alla som är intresserade av hur läget är på olika håll i världen. Man kan använda paketet i undervisningen eller som bakgrundsmaterial. Läs mer

Elinet

ELINET (European Literacy Policy Network) är ett samarbetsorgan som arbetar tillsammans med olika läs- och skrivfrämjande instanser i Europa. ELINETs målsättning är att utveckla det politiska arbetet till förmån för... Läs mer

Beställ Läscentrums nyhetsbrev

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.