Hittar boken sin läsare?

Förlagsverksamheten är en privat verksamhet som inte får statligt eller kommunalt understöd som andra kulturinstitutioner, t ex teatrar museer och orkestrar.

”I Finland finns teatrar som får ekonomiskt stöd upp till 90 procent av budgeten. Det bidrar till att man kan hålla biljettpriserna på en rimlig nivå och gör det lättare att hålla sig med en varierande repertoar. Men om man vill behålla en livskraftig förlagsverksamhet vore det kanske skäl att göra infrastrukturen lite stadigare?” frågar Hannu Harju, förläggare på Tammi, i Lysmaskens januariledare.

Det enklaste sättet, enligt Harju, vore att sänka bokmomsen.

”Varje utgiven bok är också ett försök att förnya litteraturens signifikans för läsaren. Men eftersom förläggandet är en affärsverksamhet inkluderar det också investerande, en satsning på intressanta författare och manus som man tror att någon gång ska hitta sina läsare och som det är meningsfullt att anstränga sig för”, skriver Harju.

Han tror inte att bokens betydelse håller på att försvinna, men uppmanar branschen att hålla utgivningsvolymen på en rimlig nivå så att viktiga böcker inte försvinner i mängden.  En större publiceringsdisciplin skulle enligt Harju hålla branschen friskare och minska sorgen som drabbar förläggaren varje säsong när böcker inte hittar sina läsare.

http://www.kiiltomato.net/hittar-boken-sina-lasare/