Litteraturens ödesfrågor

KiiltomatoAnna-Riikka Carlson, förläggare på WSOY skriver om de finska förlagens situation i Lysmaskens novemberledare.

”För två och ett halvt år sedan kom jag till WSOY från förlaget Avain, och jag har förvånats över hur likartade utmaningarna ter sig för ett litet och ett stort förlag”, skriver Carlson, och fortsätter jämförelsen:

”Det lilla förlagets arbete fick ofta uppskattning. Det blev man glad av, men det påverkade inte bokförsäljningen. Ett stort förlag får ofta ta emot kritik. Ibland funderar man om det inverkar på försäljningen.”

I ledaren som fått rubriken ”Om bara kärlek inte räcker, del 2”, analyserar Carlson de förändringar som skett i förlagsbranschen under de senaste åren. Nedgången i bokförsäljningen har försatt förlagen i en märklig situation, som kräver större marknadsföringsansträngningar samtidigt som man förutsätts undvika en alltför stark kommersiell inriktning.

Men i stället för att fördjupa dilemmat listar Anna-Riikka Carlson sju punkter som hon hoppas att alla aktörer inom bokbranschen tillsammans skulle arbeta för.

http://www.kiiltomato.net/om-bara-karlek-inte-racker-del-2/