Lysmaskens februariledare

Kiiltomato-300x300>I Lysmaskens februariledare ”Berättelsernas tid” skriver Hanna Meretoja, professor i allmän litteratur, om berättelsers betydelser. Tillsammans med sina kollegor vid Tammerfors universitet har Hanna Meretoja grundat det tvärvetenskapliga forskningscentret Narrare.

”På forskningscentret studerar vi berättelser som uttryck för en kulturell betydelsepraxis ur olika vetenskapliga synvinklar”, skriver Meretoja.

Människor har alltid berättat historier. Därför kan man säga att varje tid i någon mening är berättelsernas tid. Men berättandets uppgift och betydelse har varierat under olika tider. Den uppskattning berättandet fått har också skiftat.

Nuförtiden är berättelserna det främsta verktyget när man delar med sig av sina erfarenheter. Till exempel Facebook, och sociala medier över huvudtaget, har blivit en viktig plattform, som har inflytande på hur människor delar berättelser om sin vardag. Samtidigt drar Facebook nytta av den information som ges, och gör oss till föremål för skräddarsydd direktreklam för produkter som kan tänkas passa in just i ”vår historia”.

”Det verkar som om just splittringen i samhälleliga verkligheten och gemenskapen ökar människornas behov av berättelser, som hjälper dem att bygga sin identitet och orientera sig i den förvirrande, komplicerade nutiden”, skriver Meretoja.

Läs mera.