Lysmaskens februariledare

Paradigmskiften i litteraturen

Den vanliga läsaren som tar del av en handfull titlar i det totala årliga utbudet kan inte alltid bli varse intresseförskjutningarna i stoff eller utformning. I Lysmaskens februariledare har Elisabeth Nordgren, kritiker och ordförande för Finlands kritikerförbund, och en av medlemmarna i Runebergsprisets urvalsjury 2013, granskat synligare och mer subtila skiftningar i fjolårets litterära utgivning.

”Det intressanta är utgivningen, framför allt på mindre förlag, men också på större och etablerade, där man struntar i den konventionella tryckningsmetoden, layouten och typografin”, skriver Elisabeth Nordgren.

Den formella anarkismen är fantasieggande, men ställer också krav på läsaren, menar Nordgren.

Innehållsligt håller senaste års prosa sig till välbeprövade områden som uppväxt och historia, men gränsöverskridningar kan också spåras i den berättande litteraturen, där för övrigt också det typografiska uttrycket blivit föremål för större intresse. En del av prosan rör sig i gränsmarkerna till skräck, saga och fantasy. Flera romaner i fjolårets skörd handlar också om liv och konstnärskap. ”De berör på olika sätt författarskapet”, säger Elisabeth Nordgren, ”hur man skall kunna klara sig som författare, längtan efter att bli författare och hur man skall kunna komma upp ur fattigdomsfällan.”

http://www.kiiltomato.net/paradigmskiften-i-litteraturen/