Lysmaskens januariledare

Kiiltomato Läscentrums nya verksamhetsledare Ilmi Villacís skriver i Lysmaskens januariledare ”Kulturen, pengarna eller politiken?” om kulturens politiska betydelse.

”När man talar kulturpolitik kommer man ofta att tänka på vad som egentligen kommer först: kulturen, pengarna eller politiken? Jag har på känn att man aldrig talar lika mycket om pengar som när det gäller kultur”, skriver Villacís.

Det statliga penningfördelningsmaskineriet är beroende av jämförbara statistiska siffror, andra sätt att mäta får ganska liten plats. I det politiska beslutsfattandet måste allt underkasta sig mätning, också kulturen.

När man analyserar faktorer som är lätt mätbara blir kulturens viktigaste effekter obeaktade, det har de som forskar i kulturpolitik lagt märke till. Offentlig finansiering är ett livsvillkor för kulturen, men det är ett faktum som inte behöver försätta kulturfolket i försvarsställning.

Kulturfolket borde se mer till helheten i sitt arbete, anser Villacís. Bland kulturfolket talar alla nu om kulturpolitiken. Det skulle vara viktigt att man ser sitt uppdrag som en del i totaliteten, att man ”tänker stort och lägger ribban högt.”

Läs mera…