Mun tarina – lavarunous ja spoken word äidinkielen opettamisen tukena

Mun tarina luo uusia uskottavia polkuja nuorten kirjoittamisen, lukemisen ja itseilmaisun maailmaan ja tutkii niiden soveltamista kirjallisuuden ja kielen opetukseen.

Hanke tuo kouluihin uusia opetusmetodeja, kannustaa nuoria itse järjestämään runotapahtumia sekä tekee tutkimusta uusien kirjallisuuslajien hyödyntämisestä kouluympäristössä.

Hankkeessa tutkitaan erityisesti lavarunouden ja spoken wordin hyödyntämistä opetuksessa ja lukemaan innostamisessa. Hankkeen tavoitteena on löytää yhä useammalle nuorelle heitä kiinnostava portti kirjallisuuteen, auttaa nuorta oivaltamaan omat kykynsä kirjallisessa ilmaisussa ja auttaa heitä ilmaisemaan oma tarinansa uusien metodien avulla.

Lukukeskus hyödyntää hankkeessa ulkopuolisia alan nuoria asiantuntijoita, jotka kiertävät Suomen kouluissa kertomassa ja opettamassa lisää näistä sanataiteen lajeista innostavaan ja kannustavaan tyyliin. Samalla he vierailevat paikkakunnan kirjastoissa ja nuorisotaloilla opastamassa tapahtumien järjestämisessä, jotta nuorilla itsellään olisi mahdollisuus myöhemmin jatkaa lajien itsenäistä harrastamista.

Hankkeen yhtenä tärkeänä päämääränä on sytyttää kipinä ja kiinnostus kirjallista maailmaa kohtaan, jonka nuori voi kokea joko etäisenä, tai jonka avulla nuori voi haastaa itseään lisää.
Lavarunous, rap ja spoken word ammentavat nuorten omasta maailmasta ja lähestyy heidän omaa kieltään.

Hanke on kolmivuotinen, ja se tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston sekä Helsinki Poetry Connection ry:n kanssa. Hankkeen jälkeen julkaistaan laaja oppimateriaalipaketti järjestettyjen työpajojen pohjalta.

Voit tutustua jo nyt lavarunouden ja spoken word -runouden oppimateriaaleihin ja -vinkkeihin Lukuviikon sivuilta.

 

Hanketta tukee Koneen Säätiö. #muntarina #rohkeita

Lisätietoja:
Aura Nurmi, hankekoordinaattori
aura.nurmi@lukukeskus.fi