Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret firar barn- och ungdomslitteraturen
Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret.

Målgruppen för projektet är alla barn och unga mellan 0 och 16 år med familjer, samt de som i sitt arbete kommer i kontakt med dem.

Målsättningen för projektet är att synliggöra olika genrer inom barn- och ungdomslitteraturen och göra dem lockande. Vi vill stöda långsiktigt, tålmodigt läsande på barns och ungdomars egna villkor. Därför vill vi att alla barn och ungdomar som bor i Finland ska få sin röst hörd.

Samarbetsprojektet öppnar nya möjligheter för läsfrämjande arbete. Vi skapar nya nätverk för bokbranschen och nya verksamhetsmodeller för läsfrämjande arbete över kultur-och språkgränser, oberoende av socioekonomisk status. Projektets kärnområden är tillgänglighet, dialog och interkulturell verksamhet.

Inom ramen förverkligas bland annat följande:
En evenemangsturné för det riksomfattande Finland 100 – Det stora läsäventyret
En kreativ skrivtävling för barn och ungdomar
Turnerande och virtuella barnlitteratur- och illustrationsutställningar
Läskampanjer
Nya samarbetsmodeller för olika aktörer
Webbplatsen för Det stora Läsäventyret

Det stora läsäventyret görs i samarbete mellan skolor, bibliotek och ett brett nätverk mellan olika aktörer på det litterära fältet. Vi bjuder in dig att förverkliga det nationella samarbetsprojektet.