Elever i yrkesskolor behöver läskunnighet

Man behöver ha en flytande läskunnighet oberoende av vilket yrke man har. Unga mäns läskunnighet har avgörande betydelse för de mansdominerade tekniska branschernas framtid. Med ett tvåspråkigt samarbetsprojekt, Ordets makt, inspirerar UPM och Läscentrum tusentals yrkesskolelever att läsa.
I samband med projektet utvecklar vi modeller för hur man i framtiden kan inspirera eleverna att utveckla sin läskunnighet och läsförståelse. Läscentrum vill väcka diskussion och öka medvetenheten om yrkesskolevernas läskunnighet och hur man kan arbeta med den.

– Läscentrum har ett brett landsomfattande nätverk och lång erfarenhet av att ordna författarbesök och verkstäder. Författarbesök och verkstäder som är inriktade på egen aktivitet har visat sig vara ett bra sätt att inspirera barn och unga till läsning. UPM:s stöd har en avgörande betydelse och vi är verkligen glada och tacksamma för det här samarbetet, säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.
– I dagens arbetsliv ska man hela tiden lära sig nya saker. Det kommer nya verksamhetsmodeller, maskiner och uppdaterade standarder. Om det är svårt att läsa och det går långsamt är det svårt att utveckla sin yrkeskunskap. Med hjälp av projektet Ordets makt stöder UPM eleverna på de tekniska linjerna och deras förmåga att ta till sig och behandla text, säger Pirkko Harrela på UPM.

Ordets makt inleds hösten 2016