Terhi Rannela utnämnd till Lukufiilis chefredaktör

Terhi Rannela, redaktör och författare från Tammerfors (f. 1980),tillträder som ny chefredaktör för Lukufiilis från och med början av 2014. Lukufiilis, som ges ut av Lukukeskus-Läscentrum, är den enda litteraturtidskriften i Finland som har ungdomar som målgrupp. Största delen av artiklarna som ingår i tidningen är skrivna av ungdomar från olika delar av Finland.

Terhi Rannela, en aktiv aktör på litteraturfältet har publicerat 14 verk, bland dem ungdomsromaner, en fantasy-trilogi och en historisk roman. Som redaktör har Rannela varit verksam bland annat på ungdomstidningen Demi. För tillfället redigerar hon tillsammans med Jani Saxell Suomen Kirjailijaliittos tidning Kirjailija. Dessutom skriver hon kolumner för Kaleva och Karjalainen. Hon valdes till Årets frilansredaktör år 2008. Rannela gör aktivt skol- och biblioteksbesök i Lukukeskus-Läscentrums regi.

”Lukufiilis är en fräsch kanal för unga skribenter. Tidningen har fått erkänsla och jag har länge följt med den. Det är med iver jag fattar rodret. Jag kommer att rikta mig speciellt till unga pojkar, att få dem att först öppna tidningen och sen boken”, säger Rannela.

Lukufiilis är en litteraturtidskift som riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Merparten av materialet är skrivet av unga medhjälpare från olika delar av Finland. Det sitter åtta ungdomar i redaktionen. I varje nummer lottas det ut ca 20 böcker, bland dem ungdomsböcker, skönlitteratur och fackböcker. Tidningen, som utkommer fyra gånger i året, behandlar också olika liiterära trender, läsning och författare. Lukufiiliksen trycks på Stellatum Oy. Tidningen ges ut av Lukukeskus-Läscentrum. Lukufiilis är medlem i Kultti ry.