Tietoa lukemisesta

10 faktaa lukemisesta 2017

Lukukeskuksen vuosittain julkaisema 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. Selvitys kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä lukutaitotutkimuksia, oppimistuloksia mm. PISA- ja PIRLS-tutkimuksista ja luo katsauksen eri keinoihin, millä tukea lukutaitotyötä ja -intoa. Lue lisää


Suomen uusi lukutaito -tutkimusraportti

Lukukeskuksen teettämä tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Lue lisää


10 faktaa lukemisesta 2015

Lukukeskus on koonnut eri tutkimuksista 10 faktaa lukemisesta, jotka selvittävät suomalaisten lukutaitoa ja suhtautumista lukemiseen. Lue lisää


10 faktaa lukutaidosta maailmalla

Lukukeskus on koonnut tietopaketin 10 faktaa lukutaidosta maailmalla. Lue lisää


Muiden julkaisemaa lukutaitotietoa

Kokoamme yhteen muualla tehtyjä lukemis- ja lukutaitotutkimuksia. Lue lisää


Mediapoimintoja lukemisesta ja Lukukeskuksesta

Lukukeskus nostaa aktiivisesti esille lukemista ja lukutaitoa eri medioissa. Lue lisää


Elinet - Euroopanlaajuista lukutaitotietoa

ELINET (European Literacy Policy Network) on luku- ja kirjoitustaidon edistämisen parissa toimivien eurooppalaisten järjestöjen liitto. Sen tavoitteena on kehittää lukutaitopolitiikkaa jäsenvaltioissaan, jotta riittämättömästä luku- ja kirjoitustaidosta kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten määrää Euroopassa voitaisiin vähentää. Lue lisää


Lukuinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-ohjelma on kolmen vuoden ajan innostanut lapsia ja nuoria monipuolisen lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. Ohjelman tulokset on koottu tähän oppaaseen. Lue lisää


Creative reading in Europe

Lukukeskuksen entisen toiminnanjohtajan Anu Laitilan selvitys luovan lukemisen edistämisestä Euroopassa. Lue lisää


Lukutaitotutkija William G. Brozon materiaalit

Yhdysvaltalainen lukutaitoprofessori William G. Brozo vieraili Suomessa 8.-12.9. 2014 Hän teroittaa, että lukeminen alkaa nuoren omasta kiinnostuksesta, ja voi vaikuttaa ihmisen koko elämään hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Lue lisää