Tomi Purovaara utsedd till tf. verksamhetsledare

Fil.mag. Tomi Purovaara har blivit utnämnd till tf. verksamhetsedare
för Läscentrum rf. från och med den 1.3.2013. Purovaara sköter uppdraget under Anu Laitilas moderskapsledighet. Purovaara har tidigare varit verksamhetsledare för Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus ry och CirkusInfo Finland. Han har skrivit flera faktaböcker om cirkus och pjäsmanuskript.

Lukukeskus-Läscentrum är den enda organisationen som arbetar för
läsning och förmedlar författarbesök. Läscentrum förmedlar årligen 850 författarbesök, 70% av dem till skolor runtom i Finland. Vi ordnar flera läskampanjer, publicerar tre litteraturtidskrifter och fungerar som en sakkunnigorganistation för läsning och läsfärdighet.

Lukukeskus – Läscentrums medlemsorganisationer är Finlands Svenska
Författareförening, Finlands kritikerförbund, Finlands
biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands
Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare,
Äidinkielen opettajain liitto, Kansainvalistusseura, Suomen
kirjailijaliitto och Suomen Nuorisokirjailijat.

Mera uppgifter fås av:
Verksamhetsledare Anu Laitila, tfn 040 5647194
Tomi Purovaara, tfn 044 2987 531