Tre nya medlemmar i Läscentrums styrelse

Annu Griñan är informationschef för Kansanvalistusseura. Hon ansvarar för planering och förverkligande av informationen, leder informationsteam och planerar den nya webbtidningen. Hon har tidigare verkat bland annat som vetenskapsredaktör.

Författaren Juha-Pekka Koskinen har skrivit romaner, novellsamlingar, barn- och ungdomsböcker. Koskinen debuterade år 2004. Romanen Ystäväni Rasputin kandiderade 2013för Finlandia och ungdomsromanen Haavekauppias kandiderade för Arvid Lydecken år 2014.

Leena Paasio-Leimola är lärare i modersmål och litteratur vid Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu. Hon har undervisat högstadie-elever redan i ett tjugotal år och är speciellt intresserad av hur man kan använda data- och informationsteknik i undervisningen. Leena Paasio-Leimola har skrivit både läroböcker och skönlitteratur och hon har utnämnts till Årets mediefostrare för år 2012.

Läascentrum har tio medlemsföreningar: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands Kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands ungdomsförfattare, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Modersmålslärarförbundet.

Salla Simukka är ordförande för styrelsen.