Digital läskunnighet uppstår inte av sig själv

En nyligen publicerad undersökning visar att man bör öva sig läsa digitalt. Det är inte en färdighet som uppstår av sig själv. Att man är läskunnig betyder inte att man är bra på att läsa e-böcker. En undersökning som gjorts bland fjärdeklassister jämförde hur barn läste tryckta böcker och e-böcker på pekplatta.

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större bland fjärdeklassister som läser e-böcker på platta, jämfört med elever som läser skönlitteratur i bokform. Medför digital läsning att man läser mer? Hur utvecklas läskompetensen, vilka känslor aktiverar läsningen och hur kan man dela läsupplevelsen?

Projektet involverade parallella skolklasser från tre orter: Rovaniemi, Kontiolax och Helsingfors. I varje skola delade man ut tabletter med e-böcker till den ena klassen och fysiska böcker till den andra. Med hjälp av frågeformulär tog man reda på hur barnen reagerade. De fick svara på frågor med känsloikoner i häften, på bloggar och Youtube. I framtiden planerar man ersätta häftet med en applikation, som skulle göra det möjligt för eleverna att dela läsupplevelser sinsemellan.

På webbplatsen www.lukukami.fi finns en port till böckerna och där kan man läsa mer ingående om projektet. WSOY/Tammi är involverade i projektet och av dem har vi fått rättigheter till böckerna.

Undersökningen kan läsas här, på finska