Verksamhet

Läscentrums verksamhet

Läscentrum har olika kampanjer som främjar läsning. Vi drar projekt tillsammans med författare, översättare, förlag, bibliotek, skolor och kulturföreningar. Läscentrum har också tre litteraturtidskrifter: Vinski för barn, Lukufiilis för ungdomar och kritikforumet Lysmasken på webben.

Läskampanjer

Läsveckan firar läsning

kuvalaatikko_Lukuviikko2014_pystylogo

Läsveckan är ett årligen återkommande evenemang som Läscentrum ordnar. Bibliotek och skolor runtom i Finland firar läsning med olika jippon och evenemang, författarbesök och förlängd öppethållningstid. Under Läsveckan erbjuder Läscentrum bland annat gratis material, fakta om läsning och uppmuntrar till olika program. Läs på Läsveckans webbplats

Samarbetsprojekt

Ny läskompetens i Finland _ ett projekt som undersöker barns digitala läsning

I pilotprojektet undersöker man hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. Ökar tabletterna elevernas läsmotivation jämfört med dem som läser vanliga böcker?

Läs mera

Finland 100 – Läsäventyr

Läs mera (på finska)

WRITE ON – författarturné i yrkesskolor

Läscentrum och Centret för konstfrämjande ordnar i samarbete med yrkesskolor en författarturné som inspirerar eleverna att läsa och skriva.

Läs mera

Hundra författare, tusentals möten

Sanasto, en intresseorganisation för det litterära fältet, firade tillsammans med Läscentrum Sanastos tio års-jubileum och Bokens år med ett projekt där hundra författare besökte olika platser och evenemang runtom i Finland. Tio författare var svenskspråkiga.

Läs mera

KULPS
Esbo stad har ett läsfrämjande projekt för sina skolor, KULPS, där Läscentrum är samarbetspartner.

Författaruppträdandena sker på bibliotek i Esbo.

Läs mera

En författare till varje skola

Läscentrum ordnar inom ramen för projektet En författare till varje skola författarturnéer till skolor i alla stadier runtom i Finland. Projektet, som finansieras av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet, riktar sig till olika regioner i tur och ordning.

Läs mera

Bokens år

Läscentrum deltog aktivt i Bokens år 2015.

Läs mera

 

Kirjallisuuslehdet

Vinski riktar sig till läsare i lågstadieåldern.

Lukufiilis är ett litterärt forum för ungdomar, gjort av dem själva.

Lysmasken är Läscentrums tidning litteraturkritik. Den spanar in ny och äldre litteratur som kan lysa upp ditt liv.