Verksamhetsledarens hälsningar från EURead-mötet i Bryssel

Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís hade tre fullspäckade dagar i sällskap med sina europeiska kolleger i Bryssel, där de gick igenom hur man arbetar för läsning. I andra länder är man full av beundran inför Finlands goda Pisa-resultat, men det finns mycket vi har att hämta från de andra europeiska länderna. Många länder kan tjäna som förebilder för Finland när det gäller stöd för invandrarfamiljers läskunnighet och att förse dem med litteratur.

EURead är en takorganisation som samlar olika läsfrämjande organisationer under sig. Organisationen är registrerad i Nederländerna. Det tyska Stiftung Lesen, Booktrust från Storbritannien och det holländska Stiching Lezen har varit med om att grunda EURead. Det finns medlemsorganisationer från tolv olika länder och Finland representeras av Lukukeskus-Läscentrum. Harri Sahavirta från Helsingfors stadsbibliotek deltog i årets möte där han presenterade ett projekt som kartlägger vuxnas läsning.

I det här sällskapet känner jag verkligen att man samlas kring en viktig sak, och att vi är på rätt spår. Vi har alla liknande erfarenheter om att lyckas och utmanas. När jag berättar att vi i Finland också är oroade av att läskompetensen sjunker och läsningen minskar, får jag ofta vantroende blickar. Finland är ju modell när det kommer till läsning. Någon spridd kommentar erkänner ändå att man på en del håll noterat de sjunkande Pisa-resultaten. Vid sidan av moderskapslådan får läsningen och lärarkåren fortfarande Finland att lysa på världskartan.

I år var mötets tema digitaliseringen och hur den inverkar på läsningen. Alla deltagare var eniga om man inte längre kan arbeta för läsning enbart med traditionella medel och metoder. Vi talade bland annat om hur digitaliseringen kan hjälpa de som har lässvårigheter. Spel kan också, på olika sätt, uppmuntra till läsning.

Alla deltagarländer har en beundransvärd mångfald av lässtimulerande program och projekt. En sak var vi ändå rörande eniga om: Intresse för läsning börjar i den tidiga barndomen och hemmet. Det mest effektiva sättet att få en vuxen läsare är att läsa för och med barn redan under baby-tiden. Det här är en investering på både individ- och samhällsnivå.

I dags dato finns det Bookstart-program i 25 länder. Programmet började i Storbritannien och står som garant för läsupplevelser i småbarnsåren. Bookstart donerar bokpaket och fakta om läsning till familjer i samband med hälsogranskningen från och med att barnet fyller ett år. I England får babyn ett paket när det fyller ett år, och följande i 3_5 års ålder. Utöver det här har man målinriktade kampanjer, insamlingar och evenemang. Sätten och finansieringsmodellerna varierar i länderna men grundidén är den samma _ att få vuxna och föräldrar att läsa för barn och ge alla barn möjlighet att bekanta sig med böcker.

Läscentrums projekt Läs för barnet är Finlands steg mot ett eget Bookstart, men mycket arbete finns kvar att göra.

Vi gör det tillsammans!