Vinn ett besök med en fackboksförfattare

Läscentrum utlyser en tävling för klasser i grundskolor och gymnasier. Vi lottar ut sex besök med fackboksförfattare. Man kan delta i tävlingen genom att göra upp en förteckning med klassens Top 5 fackböcker. Skicka förteckningen inom februari till adressen lukukeskus@lukukeskus.fi eller till postadressen: Läscentrum, PB 5, 00531 Helsingfors. Finlands facklitterära författare bekostar besöken och vi strävar efter att ordna dem under Läsveckan.

Den riksomfattande Läsveckan hålls i år 23-29.4.2012. Läsveckan är en temavecka tillägnad läsning och i år är rubriken Facklitteratur. I mars publicerar Läscentrum tipsmaterial för olika årskurser om hur man kan behandla saktexter.

Läsveckan är ett utmärkt tillfälle att bjuda en författare eller översättare på skolbesök. Det går bra att beställa en författare via Läscentrums tjänst på webben, eller kontakta barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi. På våren publicerar Läscentrum sin nya databas med författare som gör besök, både skönlitterära och fackboksförfattare, samt översättare.