William G. Brozos teser om läskompetens

Den amerikanska forskaren William G. Brozo påpekar att läsningen är beroende av den ungas eget intresse och läsmotivation. Effekten återspeglar sig i människans liv heltäckande och på lång sikt.

Läs mera (på finska)